ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs. 846
1 سال
Rs. 846
1 سال
Rs. 846
1 سال
.co.in
Rs. 420
1 سال
Rs. 420
1 سال
Rs. 420
1 سال
.in
Rs. 570
1 سال
Rs. 570
1 سال
Rs. 570
1 سال
.org
Rs. 1,176
1 سال
Rs. 1,176
1 سال
Rs. 1,176
1 سال
.net
Rs. 1,170
1 سال
Rs. 1,170
1 سال
Rs. 1,170
1 سال
.asia
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
.info
Rs. 1,728
1 سال
Rs. 1,728
1 سال
Rs. 1,728
1 سال
.ru
Rs. 420
1 سال
N/A
Rs. 456
1 سال
.pw sale!
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
.com.au
Rs. 1,026
1 سال
N/A
Rs. 1,026
1 سال
.biz
Rs. 1,512
1 سال
Rs. 1,512
1 سال
Rs. 1,512
1 سال
.xyz
Rs. 960
1 سال
Rs. 960
1 سال
Rs. 960
1 سال
.co.uk
Rs. 720
1 سال
N/A
Rs. 756
1 سال
.in.net
Rs. 720
1 سال
Rs. 720
1 سال
Rs. 720
1 سال
.salon
Rs. 4,116
1 سال
Rs. 4,116
1 سال
Rs. 4,116
1 سال
.online
Rs. 2,940
1 سال
Rs. 2,940
1 سال
Rs. 2,058
1 سال
.co
Rs. 2,340
1 سال
Rs. 2,340
1 سال
Rs. 2,340
1 سال
.space
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
.work
Rs. 606
1 سال
Rs. 606
1 سال
Rs. 606
1 سال
.wix

سال
N/A
N/A
.audio
Rs. 12,000
1 سال
Rs. 12,000
1 سال
Rs. 12,000
1 سال
.band
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
.events
Rs. 2,526
1 سال
Rs. 2,526
1 سال
Rs. 2,526
1 سال
.gallery
Rs. 1,686
1 سال
Rs. 1,686
1 سال
Rs. 1,686
1 سال
.hiphop
Rs. 12,000
1 سال
Rs. 12,000
1 سال
Rs. 12,000
1 سال
.photography
Rs. 1,776
1 سال
Rs. 1,776
1 سال
Rs. 1,776
1 سال
.photos
Rs. 1,686
1 سال
Rs. 1,686
1 سال
Rs. 1,686
1 سال
.pictures
Rs. 936
1 سال
Rs. 936
1 سال
Rs. 936
1 سال
.show
Rs. 2,526
1 سال
Rs. 2,526
1 سال
Rs. 2,526
1 سال
.theater
Rs. 4,116
1 سال
Rs. 4,116
1 سال
Rs. 4,116
1 سال
.theatre
Rs. 60,000
1 سال
Rs. 60,000
1 سال
Rs. 60,000
1 سال
.video
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
Rs. 1,872
1 سال
.blog
Rs. 2,340
1 سال
Rs. 2,340
1 سال
Rs. 2,340
1 سال
.ca
Rs. 1,218
1 سال
Rs. 1,218
1 سال
Rs. 1,218
1 سال
.club
Rs. 1,080
1 سال
Rs. 1,080
1 سال
Rs. 1,080
1 سال
.de
Rs. 654
1 سال
Rs. 654
1 سال
Rs. 690
1 سال
.eu
Rs. 624
1 سال
Rs. 624
1 سال
Rs. 624
1 سال
.icu
Rs. 654
1 سال
Rs. 654
1 سال
Rs. 654
1 سال
.io
Rs. 4,416
1 سال
Rs. 4,416
1 سال
Rs. 4,416
1 سال
.me
Rs. 2,622
1 سال
Rs. 2,244
1 سال
Rs. 2,622
1 سال
.site
Rs. 2,400
1 سال
Rs. 2,400
1 سال
Rs. 1,776
1 سال
.uk
Rs. 720
1 سال
N/A
Rs. 720
1 سال
.us
Rs. 780
1 سال
Rs. 780
1 سال
Rs. 780
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution